• Køb medicin online
  • Få masser af fordele
  • Vores tilbud: God, billig og straks
  • Brede udvalg, faglig kvalitet
gefionapotek.dk
Dit Internet Apotek
Kære kunde,

da det er vores ønske, at De som kunde til enhver tid er tilfreds og gerne anbefaler vores produkter og ydelser til deres venner og bekendte, vil vi altid prøve på at treffe afgørelser der så vidt muligt tildgodeser deres interesse

§ 1 Gyldighed
For handelsforholdet mellem "Altstadt-Apotheke", Stadtweg 27, D-24837 Schleswig, efterfølgende betegnet "apoteket", og køberen gælder udenlukkende følgende handelsbetingelser for bestillinger. Imodstående eller afvigende betingelser fra disse handelsbetingelser anerkendes ikke af apoteket. Undtagelser er kun gyldige, såfremt disse udtrykkelig bliver godkendt af apoteket med en skriftlig bekræftelse.

§ 2 Afslutning af kontrakter
Apotekets tilbud er frie og ingen tilbud til afslutning af en kontrakt. Bestilling af varen forgår online via elektrisk overførsel af det udfyldte bestillingsformular. Kontrakten kommer først i udførelse, efter at apoteket hat kontrolleret mulighederne for levering af den tilbudte vare. Fristen herfor er 3 arbejdsdage eller tidspunktet, hvor varen leveres. Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at en automatisk per E-mail sendt bekæftelse for modtagelsen af bestillingen ikke er en bekræftels for kontraktafslutning, pris eller varelevering.

Bestilling af større mængder end almindelige, bedes sendes skriftlig eller via telefax. Ligeledes vil apoteket bekræfte bestillingen skriftlig eller via telefax, inden en kontrakt afsluttes. Apoteket forbeholder sig, at reducere eller limitere varemængden.

I tilfælde af, at et produkt p.g.a. produktionsstop, leveringsproblemer el. lignende ikke kan levers, kan apoteket opsige kontrakten. Forudsætningen herfor er, at omstændighederne opstod, efter kontrakten blev afsluttet, og at apoteket ikke er ansvarlig for omstændinghederne. Apoteket vil i givet fald informere kunden og returnere evtl. indbetalte beløb. Der kan ikke stilles yderligere krav over for apoteket i dette tilfælde.

Apoteket kan nægte at sende medicin, såframt der er behov for personlig oplysning, rådgivning og information i forbindelse med indtagelsen af produktet. Forsendelsen kan derudover nægtes, hvis der er mistanke om misbrug af medicin.

§3 Leveringsbetingelser, bestilling, produkter, priser
Med leveringen af varen har apoteket opfyldt kontrakten. Er varen blevet beskadiget under transporten, skal dette meddeles apoteket i løbet af 3 dage. Efter denne frist kan der ikke kræves erstatning el.l. fra apoteket.

Apoteket vil være bestræbet, at udsende varen til den angivne adresse i løbet af 3 arbejdsdage efter modtagelsen af bestillingen. Dette gælder kun for en forsendelse i Tyskland og svarer til den tyske lovgivning (såkaldt BTM-lovgivning). Leveringen kan foregå i flere del-leveringer. Der opstår i givet fald ingen yderligere omkostninger for del-leveringen for kunden. Den her angivne leveringsfrist er ikke bindende. Leveringsterminer er kun bindende, sfr. der er udsendt en bindende bekræftelse på levering og leveringstermin fra apoteket.

For forsendelse af medcin med pligt til recept, er det nødvendigt, at der forelægges det tilsvarende recept. Leveringen kan først foretages, når receptet er kontrolleret. Der udsendes ingen medicin der er bundet til eller udelukket efter den tyske BTM-lovgivning. Af sikkerhedsgrunde forsendes ingen varer der skal holdes køligt under transporten.

§4 Transportgebyr og forsendelsesomkostninger (servicegebyr)
Vore priser er angivet i danske kroner og er inkl. Moms. Alle priser er angivet excl. forsendelsomkostninger (såkalt servicegebyr):

DKK 125,00 optil 5kg pakkevægt.
Gebyr for forsendelse til EU-undtagelsesområde (f. eks. Grønland/Færøerne) er DKK 365,00 optil 5kg pakkevægt.

§5 Levering
Leveringen udføres til den angivne adresse eller en leveringsadresse, der udtrykkelig er angivet i bestillingen. Kunden er forpligtet til at sørge for, at varen kan leveres til den angivne adresse. Kan varen ikke levers til adresse p.g.a. at kunden ikke har draget omsorg for at leveringen kan finde sted, er kunden forpligtet til at betale leveringen en yderligere gang.

§ 6 Betaling
Følgende bankoplysninger skal benyttes ved betalinger:

Altstadt-Apotheke Slesvig

konto 7970-1295770 i Sydbank A/S
IBAN-nummer: DK6979700001295770
BIC-Kode: SYBKDK22 (SWIFT-adresse) i Sydbank A/S

Husk: Det er en dansk konto! Du behøver ikke foretage en international overførsel (ekstra gebyrer gælder).

§ 7 Modregning
Det angivne beløb betales komplett. Ret til modregning af rabatt el.lignende består kun, såfremt apoteket har bekræftet denne ret skriftlig.

§ 8 Ejendomsforbehold
Varen forbliver i apotekets ejendom så længe, indtil den fulde betaling for varen er modtaget.

§ 9 Garantie/ansvarsfraskrivelse
Oplysninger om fejl ansvar: Der er en lovbestemt garantirettigheder for varerne. Med hensyn til forbrugere, gælder den lovpligtige garanti. Garantirettigheder skal anmeldes hos apoteket i løbet af 14 dage, såfremt varen er mangelfuld. Dette gælder ikke for gemte fejl. Disse skal anmeldes omgående, efter de bliver opdaget. Varedeklareringen er ikke garanteret. Såfremt der forligger ein fejl i varen, er apoteket berettiget til at sende en fejlfri vare. Slår leveringen fejl, er køberen berettiget til at opsige kontrakten eller at forlange en reduktion af købsprisen. Apoteket er ansvarlig i henhold til lovens bestemmelser i tilfælde af forsats og grov uagtsomhed fra apoteket eller fra et af dets ansatte eller medhjælp. I øvrigt hæfter apoteket kun iht. producenthæftelsesloven for skade på liv. legeme eller sundhed eller på grund af krænkelse af væsentlige pligter i kontrakten. Skadesgodtgørelsen på grund af krænkelse af væsentlige pligter i kontrakten er dog begrænset til den skade, der er forudseelig og typisk iht. kontrakten. Ansvar for skadeforvoldelse gennem den leverede genstand på bestillerens øvrige gods og rettigheder er dog fuldstændige udelukkede. Reglerne i sætning 3 og 4 i denne klausul gælder dog ikke, så vidt som der foreligger forsats eller grov uagtsomhed eller ved skade på liv. legeme eller sundhed.

§ 10 Beskyttelse af personlige data og oplysninger
Køberen er klar over og han er indforstået med, at hans data bliver registreret på en databærer under obeservation af den tyske lovgivning. Disse data bliver behandlet fortrolig. Såfremt apoteket leverer varen via et externt leveringsfirma, skal data til leveringsadresse og -person gives videre til dette firma. Kunden kan tilbagekalde fornævnet indforståelse for fremtidige leveringer. I dette tilfælde vil apoteket slette alle data med omgående varsel. Dette vil ikke være muligt, hvis en bestilling ikke er fuldstændig afviklet endnu.

§ 11 Oplysning om muligheder for tilbagekaldelse

Belæring af fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har mulighed for at tilbagekalde kontrakten, uden at det er nødvendigt at angive grunde for tilbagekaldelsen. Fristen starter med modtagelsen af varen. Hvis du vil gøre brug af fortrydelsesret skal du underrette os

gefionapotek.dk
Altstadt-Apotheke
Stadtweg 27
D-24837 Schleswig
fax: +49 4621 96 22 22
E-mail: info@gefionapotek.dk

skriftligt (f. e. pr. brev, fax eller E-mail). Du kann godt bruge den vedhæftede form, men det er dog ikke obligatorisk. Du kann bruge eller anden form eller tydelig udfylde og indsende den elektronisk forklaring på vores hjemmeside (www.gefionapotek.dk). Hvis du gør brug af denne mulighed, vil vi sende en bekræftelse på modtagelse af din tilbagetrækning til dig straks (f. e. pr. E-mail). Det er tilstrækkeligt, at tilbadekaldelsen er afsendt inden fristens afløb.

Konsekvenser af fortrydelse

I tilfælde af tilbadekaldelsen giver vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dem, herunder leveringsomkoster, tilbage. Det gælder ikke for meromkostninger, der skyldes det faktum, at du har vælgt en levering andet som tilbydes fra os. Vi har til at tilbagebetale straks senest inden fjorten dage fra modtagelsen af denne skriftlige tilbagekaldelse. For denne tilbagebetaling, vi bruger den samme betalingsmidler, som du har brugt, medmindre med dig er aftalt noget andret. Under ingen omstændigheder tilbagebetaling-afgifte beregnes. Vi kann tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller du har vist, at du har returneret varerne. Det afhænger af, hvor tidspunkt er den første.
Du har at sende varen tilbage eller overføre straks og under alle omstædigheder sensest på fjorten dage fra den dato, hvor du meddeler os annulering af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis varerne afsendes injden fristens udløb. Du skal betale de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du skal kun betale for varernes værditab, hvis du har lavet en fejl eller en ikke nødvendige håndtering på tjek af varernes art, egenskab eller funktion.

Udelukkelse af fortrydelsesret

Fortrydelsesret gælder ikke for aftaler om
  • levering of varer som ikke er præfabrikeret og for hvis fremstilling forbrugers individuelle valg eller beslutning er vigtig eller der er klart skræddersyet til forburgers personlige behov

  • levering af varer, der kan ødelægge hurtigt, eller hvis ubløbsdato er tæt

  • levering af plomberede varer, som på grund af sundhed eller hygiejne er ikke egnet til gengæld, når dets tætning efter levering blev fjernet.

  • leveringen af varer, når det på grund af deres tilstand, som er blendet uadskillelige med andre varer efter levering.

  • levering af alkoholholdig drikkevarer, deres pris sætes ved indgåelse af kontrakt, men som kun afleveret tidligst 30 dage efter indgåelse af kontrakten, og deres nuværende værdi afhænger fra udsving i markedet til forhandleren har ingen indflydelse.

  • levering af lyd- eller videooptagelser i en forsegelde emballage, hvis forseglingen blev fjernet efter levering.

  • levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnement kontrakter.
§ 12 Værneting og gældende lov
Værneting er Schlesvig for handelsfolk og folk der ikke har bopæl i tyskland.
Tysk lovgivning hat gyldighed for alle forretningsforbindelser.
Såfremt en af disse bestemmelser skulle være ugyldig, bliver alle andre bestemmelser ikke vedrørt af den ugyldige bestemmelse. Den ugyldige bestemmelse bliver automatisk erstattet af den bestemmelse er kommer den ugyldige bestemmelse nærmest i lovgivningen.

§ 13 Ansvar for indhold
Alle informationer på denne website er fremstillet af experter. De kan kun anvendes som almente og generelle informationer og må under ingen omstændigheder være ersattning for professionel lægekonsultation og diagnostik eller rådgivning af en læge eller informationer fra apotheker på stedet. Der må ikke foretages selv-diagnostik og der må ikke foretages egenbehandling p.g.a. informationerne på denne website. Altstadt-Apotheke anbefaler at konsultere en læge og overtagen ingen ansvar for indtagelse af den bestillte medicin.

§ 14 Ansvarsfraskrivelse for indholdet af andre linksider
På denne webside og andre tilhørende domæner og systemer befinder der sig links der henviser til andre internetsider. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på formen af side. Vi kan ikke garantere for aktualiteten, korrektheden, fuldstændighed eller kvalitet af de fremviste informationer. Af denne grund distancerer Altstadt-Apotheke sig fra alle indhold disse sider. Denne erklæring gælder for alle vores links samt deres indhold, som man finder på vores webside.

§ 15 Information om lovgivning for batterier og elektriske varer iflg. tysk lovgivning.
I forbindelse med salg af batterier, elektronisk udstyr eller akkumulatorer skal vi iflg. tysk lovgivning henvise til, at disse ikke må bortskaffes sammen med normal husholdningsaffald. Batterier m.m. skal afleveres på kommunale indsamlingssteder eller kan tilbagesendes sfr. de er købt hos os til vores forretning. Batterier der indeholder farlige stoffer er markeret med symbolet "affaldsspand på hjul". Symbolet er betegnelsen for forurendende stoffer. "Cd" står for Cadmium, Pb for bly og Hg for kviksølv. Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaffelsen er kun mulig gennem den lokale indsamling og genanvendelse steder af lokale.

§ 16 klageprocedure
EU-kommissionen vil skabe en internet-platform til online-bilæggelse af tvister i første kvartal 2016 (såkaldt "OTB-platform"). OTB-platformen bør være en kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser, der hidrøre fra online salgskontrakter.
OTB-platformen vil være tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/